Hoppa till innehåll

Uppsatser

”Vulkaner sover aldrig, utan de lever hela tiden”. Sju historielärares syn på sitt ämne och makten över dess innehåll. Examensarbete på Lärarprogrammet (Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet, 2008)

Mellan Stockholm och Moskva. Vänsterpartiet kommunisternas förbindelser med de statsbärande kommunistpartierna 1961-1990. Kandidatuppsats i statskunskap (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2006)

Att älska sitt land utan att älska storfinansen. SKP/VPK och den nationella frågan 1943-1990, kandidatuppsats i historia (Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2004)

Brott eller kontinuitet? Om Sveriges Kommunistiska Partis reaktion på Molotov-Ribbentroppakten, b-uppsats i historia (Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2003)

Uppsatserna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning, så fort jag hittat en bra lösning för uppladdning av filer.

Annonser
%d bloggare gillar detta: