Hoppa till innehåll

Curriculum Vitae

Arbetslivserfarenhet

Försvarsdepartementet, Stockholm, politiskt sakkunnig (Feb 2016 – fortf.)
Politiskt sakkunnig åt försvarsminister Peter Hultqvist. Huvudsakligt ansvar för personal- och veteranfrågor, totalförsvar samt nordiskt och europeiskt samarbete.

Utbildningsdepartementet, Stockholm, politiskt sakkunnig (Okt 2014 – Feb 2016)
Politiskt sakkunnig åt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Huvudsakligt ansvar för gymnasieskolan, yrkesutbildning och ungdomspolitik.

Försvarsmakten, Stockholm, utbildningshandläggare (Jan 2011 – Okt 2014)
I huvudsak arbete med officersutbildning, internationellt utbildningsutbyte och myndighetskontakter med Försvarshögskolan. Även rekryters medinflytande och uppföljning av den grundläggande militära utbildningen, GMU.

Försvarsmakten/Värnpliktsrådet, Stockholm, generalsekreterare (Juli 2008 – Dec 2010)
Strategiskt stöd till förtroendevalda med media, kommunikation och politiskt påverkansarbete samt omvärldsbevakning. Ansvar för att arrangera den årliga Värnpliktskongressen samt andra, större konferenser.

Vaksala Hemvård, Uppsala, vårdbiträde (Juni 2004 – Juni 2008)
Deltids- och heltidsanställningar som vårdbiträde under studietiden. Hemtjänst främst i eget boende samt serviceboende.

Försvarsmakten/Värnpliktsrådet, Stockholm, marinansvarig (April 2001 – April 2002)
Ansvar för Värnpliktsrådets kontakt med lokalt förtroendevalda inom Marinen. Ansvarade även för arbetet med arbetsmiljö och säkerhet samt frågor relaterade till droger.

Artilleriregementet, Kristinehamn (Juni 2000 – April 2001)
Värnpliktstjänstgöring som batteriplatsbiträde vid ett pjäskompani. Var förtroendevald på plutons- och kompaninivå, fick goda vitsord och omdömen vid avslutad tjänstgöring.

Examen

Filosofie kandidat, Uppsala universitet (2010)
Huvudämne: statskunskap. Övriga ämnen: historia, nationalekonomi och sociologi.

Lärarexamen, Uppsala universitet (2008)
Examen som syftar till undervisning på gymnasiet och grundskolans senare år, i historia och samhällskunskap.

Förtroendeuppdrag

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, Stockholm, ersättare (April 2014 – December 2014)
Stockholms stad är uppdelad i 14 stadsdelsförvaltningar, som omfattar flera stadsdelar. Varje stadsdelsförvaltning leds av en politisk nämnd.

Stiftelsen Soldatfonden, Stockholm, ordförande (Juli 2008 – April 2013)
Stiftelsen Soldatfonden grundades 1997 för att stötta totalförsvarspliktiga som av olika anledningar inte fått stöd från myndigheterna. Sedan sommaren 2008 är jag ordförande i stiftelsens styrelse.

Fritids- och naturvårdsnämnden, Uppsala, ordinarie ledamot (2006)
Till följd av en vakans som uppstod under mandatperiodens sista år, blev jag invald som ordinarie ledamot i nämnden våren 2006 och satt kvar till nämnderna utsågs på nytt efter valet samma år.

Värnpliktsrådet, Stockholm, sakrevisor (April 2005 – April 2006)
Som sakrevisor granskade jag Värnpliktsrådets verksamhet under ett år, för att lämna omdöme inför Värnpliktskongressen.

Artilleriregementet, Kristinehamn, förtroendevald (Juni 2000 – April 2001)
Var förtroendevald på plutons- och kompaninivå under hela min värnpliktstjänstgöring.

Övriga erfarenheter

Bommersviksakademien, Campus Bommersvik (Oktober 2012 – Juni 2013)
Ledarskapsutbildning för unga ledare inom arbetarrörelsens organisationer. Fokus bland annat på kommunikation och organisationsutveckling.

Gender Field Advisor, Folke Bernadotteakademin, Sandö (Maj 2011)
Utbildning syftande till att förbereda för tjänstgöring som Gender Advisor/Gender Field Advisor i civila och militära operationer internationellt.

Gender Field Advisor Course, Livgardet/SWEDINT, Stockholm (Oktober 2011)
Utbildning syftande till att förbereda för tjänstgöring som Gender Field Advisor i militära operationer internationellt.

Makthavare.se, Stockholm (Juni 2010 – April 2013)
Makthavare.se är en ideellt driven webbtidning som bevakar politik och samhällsfrågor. Utsågs 2009 till ”Årets tidskrift inom området digitala medier” tillsammans med tidningen Fokus. Jag har främst bevakat Almedalsveckan, Stockholm Pride och valrörelsen 2010. Är sedan våren 2012 nyhetschef.

Kommunikationsutbildning för unga socialdemokrater, Prime (Februari 2010)
Vintern 2010 deltog jag på en endagsutbildning för unga socialdemokrater, med inriktning mot politisk kommunikation och politiskt kampanjarbete, som Prime PR och Socialdemokratiska pressföreningen arrangerade.

Wigforssakademin, Viskadalens folkhögskola (Januari 2010 – Juni 2010)
Folkhögskolekurs på Viskadalens folkhögskola, i samarbete mellan Socialdemokratiska studentförbundet, Arbetarrörelsens tankesmedja, Arbetarrörelsens forskarnätverk och ABF. Kursen fokuserade på den reformistiska vänsterns idétradition, politiskt påverkansarbete och politiskt skrivande.

Referenser

Se min profil på LinkedIn.

Språk

Svenska, modersmål.
Engelska, flytande i tal och skrift.

Övrigt

B-körkort.
God datorvana. Har arbetat mycket i Office-miljö. Har viss erfarenhet av webbproduktion samt arbete i Adobe Photoshop.

Annonser
%d bloggare gillar detta: