Hoppa till innehåll

Att involvera kvinnor i fredsprocesser

20 januari 2014

Idag hade Lena Ag, Kvinna till Kvinna, och Jens Orback, Palmecentret, en debattartikel i Dagens Nyheter där de skriver om att kvinnor borde involveras i fredsprocesser i allmänhet och i Syrien i synnerhet. Det är en mycket bra artikel och deras argumentation för vikten av att se över representationen i fredsprocesser är tung. Bland annat pekar de på Daytonavtalet och hur det resulterat i en bosnisk stat som idag präglas av konflikter och etnisk-politiska låsningar, som gör att landet inte kan uppnå sin fulla potential.

Egentligen är det inte särskilt komplicerat. När de som deltar i fredsförhandlingar utgörs av män med makt, kommer resultatet av förhandlingarna spegla dessa maktmäns intressen. När Karlskoga kommun för några år sedan bestämde sig för att göra en genusanalys av snöröjningen, kom de fram till att de prioriterade mäns beteende i trafiken. Detta gjorde att de helt prioriterade om snöröjningen och idag kan man läsa följande på kommunens hemsida:

Vid halka halkbekämpas gång- och cykelvägar, torg och busshåll så snabbt som går. Halkbekämpning på gator och vägar görs när halkan bedöms vara trafikfarlig.

I grunden är det samma sak att anlägga ett genusperspektiv på snöröjning eller att göra det i fredsprocesser. Och då framförallt att involvera bredare delar av samhället i arbetet för att bygga upp detsamma. Arbetet med att involvera kvinnor i fredsprocesser, eller att anlägga genusperspektiv på exempelvis militära operationer , tar sin utgångspunkt i främst FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som var historisk på det sätt den inte bara lyfte fram kvinnors deltagande i fredsskapande arbete utan även erkände ”the urgent need to mainstream a gender perspective into peacekeeping operations”. Det är även viktigt att notera att resolutionen inte bara utgår från kvinnor i rollen som offer för konflikter utan även lyfter fram vikten av att ”consider the different needs of female and male ex-combatants and to take into account the needs of their dependants” i arbetet.

Den syn på kön som finns uttryckt i de resolutioner som ligger till grund för detta arbete är inte utan problem. Inte minst då den uttrycker en binär könsuppfattning som helt enkelt inte är riktig och flera av de resolutioner som följt på 1325 inom ramen för arbetet med kvinnor, fred och säkerhet har fokuserat mer på skyddet av kvinnor än på kvinnors egna deltagande i arbetet. Men då det reella alternativet de ställs mot är ett fredsarbete som helt utgår från mäns intressen får de inte avfärdas.

I arbetet att skapa fred och säkerhet i världen kan inte utgå från begränsade sektorer av samhället, det måste involvera fler. Därför är det Ag och Orback kräver idag inte bara kuriöst, utan centralt för framtiden.

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: