Hoppa till innehåll

En tänkbar regering efter 2014

14 september 2013

Idag har bland andra Fredrik Jansson och Aftonbladets samhällsredaktion satt samman sina förslag till regeringar. Det kittlade såklart alla mina nördnerver, så jag tänkte att jag skulle sätta mig själv och försöka sätta samman en regering så som jag skulle vilja se den. Sannolikheten att det skulle bli ens i närheten av denna är rätt begränsad, då jag gärna skulle se en del strukturella förändringar såväl i departementsstrukturen som i hur ministerportföljerna sätts samman. Men här kommer i alla fall ett strukturförslag, hur de skulle bemannas får jag återkomma till. Den minister som står överst är också tänkt som departementschef.

Statsrådsberedningen

Utöver statsministern finns här idag EU-ministern, vilket jag väl inte är helt övertygad om. Däremot tror jag, liksom Fredrik, att det skulle kunna vara bra med en vice statsminister eller statsminister som finns direkt under statsministern. Särskilt som jag tror att det kommer att bli någon form av koalitionsregering.

 • Statsminister
 • Vice statsminister/samordningsminister

Finansdepartementet

Här stryker jag finansmarknadsministern, då jag har svårt att se vad denne fyller för funktion. Istället flyttar jag in näringsministern under finansen samt skapar en region- och landsbygdsminister som tar delar av landsbygdsdepartementets portfölj. Att skilja närings-, landsbygds- och regionpolitik från den övriga finanspolitiken som det är idag känns ineffektivt. Vilket väl syns i striderna mellan finansen och näring kring regelverket för företagare bland annat.

 • Finansminister
 • Näringsminister
 • Region- och landsbygdsminister

Inrikesdepartement

Sverige har haft inrikesdepartement under perioder, men sedan 2002 har de frågor som sorterat in under det funnits i andra departement. Efter Tsunamin 2004 försökte man skärpa upp den civila krisberedskapen, men då de olika verksamheterna sorterar under olika departement har den politiska styrningen fortsatt vara otydlig, utöver krisberedskapskansliet i statsrådsberedningen. Här tänker jag att polis, civilförsvar, kriminalvård och angränsande frågor bör ligga.

 • Inrikesminister

Försvarsdepartementet

Med inrättandet av ett inrikesdepartement kan försvarsdepartementet tydligare fokusera på de militära frågorna, vilket skulle gynna såväl det militära som det civila försvaret.

 • Försvarsminister

Utrikesdepartementet

Samma ministrar som idag, med tillägget att jag skulle vilja se en minister för internationella samarbeten. Denne skulle dels kunna ta delar av EU-ministerns portfölj, men även ansvara för partnerskapssamarbetet med Nato, arbetet i FN, det nordiska samarbetet och det strategiskt bilaterala samarbetet och så vidare.

 • Utrikesminister
 • Bistånds- och utvecklingsminister
 • Minister för internationellt samarbete
 • Handelsminister

Justitiedepartementet

Samma ministersammansättning som idag, men ett något nedbantat departement då jag skulle vilja se bland annat polisiära frågor, kriminalvård och liknande under ett inrikesdepartement.

 • Justitieminister
 • Migrationsminister

Socialdepartementet

Bostadsministern flyttas  från socialdepartementet till ett nytt samhällsbygnadsdepartement och barn- och äldreministern avskaffas och dennes portfölj läggs i stort på socialministern.

 • Socialminister
 • Scialförsäkringsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhets- och integrationsfrågorna är sjukt svåra att malla in i en departementsstruktur, men då så betydande delar av dem handlar om arbetsmarknadsfrågor är det rimligt att de ligger där. Kanske ska de ligga direkt under statsministern, då det är frågor som skär in i alla övriga politikområden? Mycket svårt, men jag låter dem ligga här så länge.

 • Arbetsmarknadsminister
 • Jämställdhets- och integrationsminister

Utbildningsdepartementet

Här flyttar jag in kulturministern, dels för att frågorna är så nära angränsande och dels för att jag är osäker på om kulturen är tillräckligt stor för att ha ett eget departement. Högskole- och forskningsfrågorna bör ha en egen minister, då de skiljer sig så mycket från skolfrågorna (förskola, grundskola, gymnasium och så vidare).

 • Utbildningsminister
 • Högskole- och forskningsminister
 • Kulturminister

Samhällsbyggnadsdepartementet

Det finns en rad frågor som är så stora och så nära sammankopplade att de dels bör ha egna departement och dels bör ha en tydlig samordning. Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten, men den i sin tur är så beroende på många andra politikområden att den inte kan stå för sig själv. Såväl bostads- som infrastrukturfrågorna är enorma utmaningar i sig själva, men de är också nära knutna till hur vi möter klimatutmaningarna att det är rimligt om de underordnas miljö- och klimatpolitiken.

 • Miljöminister
 • Bostadsminister
 • Infrastrukturminister
Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: