Hoppa till innehåll

Om en riksdagskandidatur

19 augusti 2013

Hej! Jag heter Anders Eriksson, är ordförande för Akademikersossarna, bor i Stureby i södra Stockholm och vill i och med detta meddela att jag kandiderar till riksdagen. Jag står även till förfogande för kommunfullmäktige, men tror att det är i riksdagen jag kan göra störst nytta. Jag är statstjänsteman och jobbar sedan fem år tillbaka i Försvarsmakten, och i grunden har jag en lärarutbildning och en examen i statsvetenskap.

Jag är socialdemokrat för att jag tror på politiken och för att jag tror att vi frigör människors kraft genom en politik som utjämnar skillnader. Jag är socialdemokrat för att socialdemokratin är den mest radikala idé som formulerats och den idétradition och rörelse som på allvar förmår att låta människor frigöra sina bästa stämningars längtan. Socialdemokratin är en frihetsrörelse som förstår att jämlikhet är frigörande och som har verktygen för det. Om vi vill, om vi vågar.

Men jag kandiderar inte till politiska uppdrag enkom baserat på en abstrakt idé om vad socialdemokrati är och borde vara. Jag gör det för att jag vill driva politik och för att jag vill göra skillnad. Och det är i huvudsak två politikområden jag brinner för.

Utbildningspolitik. För mig är utbildningspolitiken och inte minst skolan det enskilt viktigaste området för att utjämna ojämlikheten mellan människor. Solans uppgift är att vara kompensatorisk, något vi idag allt tydligare ser att den inte lyckas med. De senaste decennierna har vi – även under socialdemokratiskt styre – sett att social och ekonomisk bakgrund betyder allt mer för elevernas resultat i skolan. Detta måste socialdemokraterna möta och formulera en offensiv politik kring.
Skolan ska ställa krav och högt ställda förväntningar på de barn och ungdomar som finns där. Men utgångspunkten för en socialdemokratisk skolpolitik måste vara att det är skolans ansvar att eleverna uppnår de kunskapsresultat vi beslutat om och att skolans misslyckande är just det och inte beror på elevunderlaget eller yttre faktorer. Men för att det ska lyckas krävs det skolpersonal som har möjligheten att uppfylla sitt uppdrag, såväl lärare som skolledare. Den administrativa bördan på skolan måste minska, så att lärare och skolledare kan fokusera på sina kärnuppgifter. Skolpersonalen måste få samma rätt till kontinuerlig fortbildning som sina kollegor i länder som har en mer framgångsrik skola än Sverige. Det finns enormt mycket att göra och jag vill delta i det arbetet.

Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. En socialdemokratisk utrikes- och säkerhetspolitik måste förmå balansera idealism och realism utan att hemfalla för mycket åt det ena eller det andra. En socialdemokratisk utrikespolitik måste baseras på grundläggande värderingar om demokrati och människors lika värde. För att kunna få genomslag får våra grundläggande värderingar i den internationella politiken måste vi dels vara smarta i hur vi knyter internationella allianser, men också ha en försvarsmakt som förmår vara ett säkerhetspolitiskt redskap. Det finns stora områden där Sverige tidigare haft en stark röst, men tappat under den borgerliga regeringen. Ett tydligt sådant område är nedrustningsfrågorna, där Sverige ligger offside vad gäller såväl kärnvapen som spridning av handeldvapen. Här finns utrymme för en socialdemokratisk regering att åker vinna mark. Men det finns också områden där regeringen agerat progressivt, men där en socialdemokratisk regering skulle kunna gå längre och snabbare. Ett sådant område är kvinnors deltagande i fredsskapande arbete och kvinnors situation i väpnade konflikter. Jag vill ta en aktiv roll i formulerandet och genomförandet av en socialdemokratisk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Detta är några av anledningarna till att jag står till förfogande inför valet. Socialdemokratin har idéerna och verktygen för att förändra landet och världen till det bättre. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att vi även ska ha förmågan att göra det.

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: